TOPPERS CLASS-X

2022 - 2023

SAVLEEN KAUR

96.8%

ROHIT GARG

95.2%

ANMOLPREET KAUR

94%

ANUREET KAUR

94%

MAHIKA SHARMA

94%

GURJOT KAURI

93.4%

EKAMJIT SINGH

93.2%

DHANVEER KAUR

93%

HARMANDEEP KAUR

91.6%

DEVANSHI

91.2%

HARSHDEEP KAUR

90.6%

SEHAJPREET KAUR

90.6%

KARANVEER SINGH

90.2%

TAMANDEEP KAUR

87.4%

ARLEEN KAUR

85.4%

2021 - 2022
2020 - 2021
2018 - 2019
2017 - 2018
2016 - 2017